MERESPONI TEGURAN – 1 SAMUEL 2:27-36

27Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya: “Beginilah firman TUHAN: Bukankah dengan nyata Aku menyatakan diri-Ku kepada nenek moyangmu, ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? 28Dan Aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagi-Ku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbah-Ku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapan-Ku; kepada kaummu telah Kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. 29Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihan-Ku dan korban sajian-Ku, yang telah Kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih dari pada-Ku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat-Ku Israel? 30Sebab itu–demikianlah firman TUHAN, Allah Israel–sesungguhnya Aku telah berjanji: Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan-Ku selamanya, tetapi sekarang–demikianlah firman TUHAN–:Jauhlah hal itu dari pada-Ku! Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati, tetapi siapa yang menghina Aku, akan dipandang rendah. 31Sesungguhnya akan datang waktunya, bahwa Aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. 32Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan Kulakukan kepada Israel dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. 33Tetapi seorang dari padamu yang tidak Kulenyapkan dari lingkungan mezbah-Ku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana; segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. 34Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas: pada hari yang sama keduanya akan mati. 35 Dan Aku akan mengangkat bagi-Ku seorang imam kepercayaan, yang berlaku sesuai dengan hati-Ku dan jiwa-Ku, dan Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang Kuurapi. 36 Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata: Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti.”

Beberapa kali kita menyaksikan ibu bapa yang terlalu melindungi anak-anak mereka. Ketika anak itu bergaduh dengan rakan sebayanya, ibu bapa segera membenarkan anak mereka dan memarahi anak-anak lain, tanpa benar-benar mengkaji masalahnya. Apabila ada yang menegur kesilapan anak, ada ibu bapa yang tidak menerimanya. Jika gaya keibubapaan ini berterusan, anak akan membesar tanpa belajar bertanggungjawab dan tidak menghormati sesiapa.

Nampaknya beginilah cara imam Eli membesarkan dua anak lelakinya, Hofni dan Pinehas. Dia terlalu menyayangi mereka, tetapi dengan cara yang salah. Dia tidak menegur kesalahan mereka. Dia tidak mengendahkan teguran ramai orang. Akibatnya mereka berkembang tanpa peraturan. Tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati orang lain. Tidak peduli dengan kebenaran. Mereka hidup hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Ironinya, mereka adalah imam Tuhan, yang tugasnya adalah untuk mempersembahkan korban, untuk menjadi perantara bagi bangsa mereka dengan Tuhan.

Kemudian Tuhan mengutus seorang nabi. Dia tidak lagi membawa teguran atau amaran, tetapi kutukan. Keputusan telah ditetapkan. Dia tidak lagi membenarkan keluarga Eli untuk melayani di mezbah. Malah dua anak lelakinya akan mati pada hari yang sama.

Tuhan menggunakan orang di sekeliling kita; ibu bapa, kawan, rakan sekerja, hamba-hamba Tuhan, sesiapa sahaja untuk menegur dan memberi peringatan atau amaran kepada kita. Melalui mereka, Tuhan mahu kita bertaubat dan kembali taat kepada Tuhan. Tetapi jika kita mengabaikannya, maka kita sebenarnya telah memilih penghukuman-Nya. Semoga kita belajar daripada keluarga Eli, termasuk dalam membesarkan anak-anak kita.

PENJALA FM
Author: PENJALA FM

Tinggalkan Balasan